Badanie termowizyjne w budownictwie – na czym polega?


Badania termowizyjne są przeprowadzane w mieszkaniach oraz domach w celu odnalezienia miejsc, w których mamy do czynienia z dużą stratą energetyczną. Mamy wtedy możliwość zlokalizowania dokładnie gdzie znajduje się dana usterka, którą należy niezwłocznie naprawić. Tego typu zabieg z reguły utożsamia się z detekcją mostów cieplnych. Poprawa takich usterek powstałych w wyniku złego wykonania izolacji jest prosta w momencie, kiedy w planach mamy remont danej nieruchomości lub nasze mieszkanie objęte jest rękojmią.

Termowizja – od zewnątrz, czy od wewnątrz?

Czym tak naprawdę jest dokładnie problem z izolacją ścian? Posłużmy się tutaj następującym przykładem i załóżmy, że mamy do wyboru szklankę lub termos. Które z tych naczyń jest w stanie przez dłuższy czas utrzymać konkretną temperaturę? Oczywiście, że termos. Podobnie jest z budynkiem, w momencie, kiedy jego izolacja jest lepiej wykonana to ciepło będzie się utrzymywać w danym pomieszczeniu przez dłuższy czas, przez co zużyjemy mniej energii na jego ogrzanie. Warto jednak zaznaczyć, że w momencie, kiedy wykonujemy badanie zewnętrzne to pełna diagnoza nie jest możliwa do wykonania. Natomiast za pomocą badania wewnętrznego jesteśmy w stanie określić miejsce przedmuchu powietrza.

Przedmuchy zimnego powietrza

Badania termowizyjne w budownictwie pozwalają na odnalezienie miejsc, w których występują przedmuchy, a także możemy dodatkowo przeprowadzić detekcję nieszczelności budynku oraz nieprawidłowych ciągów kominowych, czyli ciągów wstecznych. Usunięcie usterek powiązanych z przedmuchem sprawia, że jesteśmy w stanie ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem nawet do 20%.

Termowizja w budownictwie

Badania termowizyjne stosowane w budownictwie pozwalają więc na:

Określenie źródeł strat ciepła – w ten sposób będziemy mogli odnaleźć miejsca, w których konieczne będzie ocieplenie budynku lub weryfikacja wykonanych prac termomodernizacyjnych.

Odnalezienie wszystkich źródeł przedmuchów do wnętrza budynku.

Zlokalizowanie miejsc, w których występują zawilgocenia.

Lokalizację przewodów grzewczych w murach oraz posadzkach.

Znalezienie miejsc występowania jakichkolwiek usterek hydraulicznych, czyli odnalezienie uszkodzonych rur w ścianach.

Badania termowizyjne w budownictwie: term-os.pl