Bezpiecznie i higienicznie w Poznaniu


Bezpieczeństwo i higiena pracy to problematyka na topie. Rynek pracy staje się wymagający i działa to w obie strony. Pracownicy pragną, aby pracodawca zapewnił im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z kolei pracodawcy, chcąc zadbać o bezpieczeństwo tychże, są zobligowani do zatrudniania specjalistów od bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli właśnie od bhp.

Pod względem bhp Poznań również dobrze sobie radzi z tym problemem. Portale z ofertami pracy oferują zatrudnienie wszelkiej maści specjalistom, którzy sprawią, że będzie nam się pracowało bezpiecznie, higienicznie i ergonomicznie.

Oczywiście, tak zwany behapowiec musi być człowiekiem odpowiednio wykształconym, posiadającym kompetencje niezbędne do wykonywania tego właśnie zawodu. I – powiedzmy sobie szczerze – kształcenie w zakresie bhp Poznań ma obecnie w małym paluszku.

Istnieje szereg wyższych uczelni, zarówno publicznych, jak też prywatnych, oferujących studia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Możemy wybrać sobie zarówno studia licencjackie, jak też – jeżeli posiadamy wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjatu – na przykład studia podyplomowe, które są z reguły trochę łatwiejsze do „przeskoczenia” niż magisterskie.

A czegóż to możemy się nauczyć na takich studiach? W pierwszym rzędzie zapoznamy się z aktualnie obowiązującymi unormowaniami prawnymi z zakresu prawnej ochrony pracy. Następnie – spotkamy się ze sposobami oceniania i kontrolowania ryzyka zawodowego, aby w przyszłości móc skutecznie takowe ryzyko eliminować. Nauczymy się również, w jaki sposób identyfikować szkodliwe oraz niebezpieczne czynniki środowiska pracy. W zakresie naszych studiów znajdzie się także problematyka wypadków przy pracy; zapoznamy się z przepisami prawa, które regulują kwestie wypadków przy pracy oraz całą procedurę powypadkową. Studia owe przygotują nas również do pełnienia kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

Krótko mówiąc – w zakresie bhp Poznań wykształci nas nie gorzej, niż na przykład stolica.

A więc do nauki i samych sukcesów w poszukiwaniu pracy!

BHP Poznań: www.bhp-prometeo.pl