Badanie termowizyjne w budownictwie – na czym polega?

Badania termowizyjne są przeprowadzane w mieszkaniach oraz domach w celu odnalezienia miejsc, w których mamy do czynienia z dużą stratą energetyczną. Mamy wtedy możliwość zlokalizowania dokładnie gdzie znajduje się dana usterka, którą należy niezwłocznie naprawić. Tego typu zabieg z reguły utożsamia się z detekcją mostów cieplnych. Poprawa takich usterek powstałych w wyniku złego wykonania izolacji […]


Bezpiecznie i higienicznie w Poznaniu

Bezpieczeństwo i higiena pracy to problematyka na topie. Rynek pracy staje się wymagający i działa to w obie strony. Pracownicy pragną, aby pracodawca zapewnił im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z kolei pracodawcy, chcąc zadbać o bezpieczeństwo tychże, są zobligowani do zatrudniania specjalistów od bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli właśnie od bhp. Pod względem bhp […]